O projekcie

Profesjonalny system informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie!

Kultura to ważna nić integrująca społeczności lokalne, łącząca ludzi o podobnych zamiłowaniach, talentach artystycznych czy też wspólnej chęci przeżycia czegoś wzniosłego, niepowtarzalnego i duchowego. Chcąc zapewnić wszystkim zainteresowanym szeroki dostęp do urozmaiconej oferty kulturalnej, a przede wszystkim do wyczerpującej, aktualnej i profesjonalnej informacji o tej ofercie - samorządy lokalne gmin: Czernichów, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Świnna i Żywiec przygotowały projekt, którego celem jest doprowadzenie do poprawy jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie, poprzez uporządkowanie aktualnych informacji o zajęciach i wydarzeniach kulturalnych, a także przybliżenie ich mieszkańcom oraz turystom.
Projekt: Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie, realizowany w roku 2011 przez gminy: Czernichów, Świnna, Milówka, Radziechowy-Wieprz oraz Żywiec -jako Lidera - uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.2. Systemy informacji kulturalnej.

Wartość całkowita projektu: 561 783,67 zł, Wartość dofinansowania projektu: 477 516,11 zł. Wkład własny wnoszony jest przez poszczególnych partnerów z uwzględnieniem ich udziału w jego zakresie.

Dzięki realizacji projektu gminy: Czernichów, Świnna, Milówka, Radziechowy-Wieprz oraz Żywiec udostępniają mieszkańcom i turystom nowy, kompleksowy system informacyjny, zapewniający aktualne i wyczerpujące informacje o lokalnej ofercie kulturalnej.


System informacji kulturalnej obejmuje:
1. Stworzenie sieci 4 współpracujących ze sobą i wymieniających się informacjami - punktów informacji
    kulturalnej. Są to następujące obiekty:

Czernichów
    - przy Urzędzie Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2
    - przy Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2 (I piętro).

Radziechowy-Wieprz
   - przy Gminnym Centrum Kultury, Promocji , Turystyki Radziechowy-Wieprz, Brzuśnik 233

Żywiec
   - przy Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej, ul. Zamkowa 2 (oficyny Starego Zamku).

2. Przygotowanie nieodpłatnych publikacji służących informacji kulturalnej:

ulotki tematyczne

Kultura blisko nas - informacja o działalności ośrodków kultury
Wspólnie kreujemy kulturę Żywiecczyzny - informacja o instytucjach i organizacjach kulturalnych
Rusza profesjonalny system informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie - informacja o działalności punktów informacji kulturalnej.
Zapraszamy na turystyczne szlaki kultury beskidzkiej - informacja o ofercie turystyki kulturowej
Co słychać w kulturze - informacja o najpopularniejszych wydarzeniach i imprezach kulturalnych
Kultura na co dzień - informacja o stałej ofercie zajęć w ośrodkach kultury
informator kulturalny
Kalendarz imprez i wydarzeń kulturalnych 2011/2012
folder informacyjny
Żywiec w kulturze i tradycji.

3. Uruchomienie systemu e-informacji kulturalnej - www.kulturawzywcu.pl
Wszystkie punkty informacji kulturalnej wspólnie z innymi zainteresowanymi animatorami wydarzeń kulturalnych na terenie gmin objętych projektem na bieżąco aktualizują system e-informacji kulturalnej tj. portal www.kulturawzywcu.pl gdzie znajdują się m.in. następujące bloki informacji:
Kalendarium kulturalne – informacja o aktualnych wydarzeniach i imprezach kulturalnych
Nasza kultura – pełna oferta kulturalna gmin objętych projektem
Kultura na co dzień – oferta stałych zajęć kulturalnych dedykowanych mieszkańcom
Polecamy turystom – oferta lokalnych produktów turystyki kulturowej

Zamysłem twórców portalu było stworzenie szeroko dostępnego dla mieszkańców i turystów forum informacji o aktualnych wydarzeniach i ofercie kulturalnej ze wszystkich gmin objętych projektem. Znacznie poprawi to dostępność tej oferty kulturalnej, gdyż na jednym portalu znajdzie się pełna informacja o różnych wydarzeniach i zajęciach kulturalnych organizowanych na terenie gmin: Czernichów, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Świnna oraz Żywiec - bez konieczności analizowania informacji na poszczególnych portalach gminnych.


4. Montaż ekranów informacyjnych, przeznaczonych do prezentacji bieżących komunikatów kulturalnych.
Na terenie gmin: Czernichów, Milówka, Świnna oraz Żywiec jest możliwość śledzenia aktualnych i zbliżających się imprez i wydarzeń kulturalnych – za pośrednictwem mobilnych wizualnych nośników informacji kulturalnych, służących do prezentacji komunikatów kulturalnych (ekrany wielkoformatowe).
Efekty projektu:
- wzrost liczby osób korzystających z punktów informacji kulturalnej (szacuje się, że w roku 2012 będzie to 11 400
  osób),
- wzrost liczby użytkowników odwiedzających miesięcznie uruchomione domeny o tematyce kulturalnej (szacuje
  się, że w roku 2012 będzie to 3 000 osób),
- dalszy rozwój współpracy gmin objętych projektem w celu stworzenia na bazie zawiązanego partnerstwa
   mechanizmu koordynacji strategicznych działań dotyczących dalszego rozwoju kultury na tym obszarze, m.in.
   z wykorzystaniem zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,
- wzrost konkurencyjności oferty kulturalnej regionu, w tym szczególnie gmin objętych projektem dzięki rozwojowi
  systemu informacji kulturalnej,
- rozwój rynku turystycznego oraz bazy turystycznej i okołoturytycznej, m.in. bazy noclegowej
  i gastronomicznej, transportu itp. jako pochodna poprawy atrakcyjności kulturalnej obszaru objętego projektem,
- poprawa wizerunku regionu, a szczególnie obszaru objętego projektem jako terenu atrakcyjnego kulturalnie,
- popularyzacja oferty kulturalnej gmin objętych projektem wśród potencjalnych turystów
  z województwa śląskiego i spoza regionu,
- wzrost liczby turystów korzystających z oferty kulturalnej regionu i gmin objętych projektem,
- poprawa jakości życia społeczności lokalnej gmin objętych projektem.

Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013