Nasza kultura

Smakując w kulturze
Ziemia Żywiecka to miejsce niezwykłe, pełne atrakcyjnych miejsc, okazji by pełną łyżką smakować najlepszych kąsków kultury. Tutaj muzyka splata się z teatrem, literatura z kulturą masową, a historia ze sztuką współczesną. Korzystają na tym nie tylko mieszkańcy, ale i cała masa turystów, którzy chętnie odwiedzają ten kawałek Polski. Mimo to jednak, wielu mieszkańców uważa, że to wciąż za mało. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia!
Żywiecczyzna słynie z widowiskowych imprez, które promują folklor oraz dziedzictwo kulturowe tutejszych ziem górskich. Uczestnicząca w nich publiczność ma okazję przyjrzeć się dawnym tradycjom i obrzędom oraz przybliżyć sobie zwyczaje, które znamy już tylko z przekazów ludzi starszych. Takie atrakcje czekają przede wszystkim na widzów Festiwalu Folkloru Górali Polskich, Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, czy Żywieckich Godów. Podczas Konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków i instrumentalistów ludowych można znowu usłyszeć dawną beskidzką muzykę. Są to śpiewki o prostych tekstach, ale także o głębokich prawdach życiowych, czasem sprośne, czasem refleksyjne. Jeżeli dodać, że podczas Międzynarodowego Tygodnia Kultury Beskidzkiej prezentują się zespoły z całego świata, a publiczność może podziwiać także egzotyczny folklor afrykański czy azjatycki, to mamy tutaj na Żywiecczyźnie pełny wachlarz światowej kultury ludowej.
Żywiecczyzna nie koncentruje się jednak wyłącznie na folklorze i wspominaniu dawnych tradycji. To także ciekawa oferta kultury współczesnej, którą współtworzą znani i lubiani artyści. W 2011 r. już po raz drugi w Żywcu została zorganizowana impreza z cyklu „Męskie Granie”. Uznani artyści pojawiają się także na Dniach Morza, Dniach Milówki, czy Dniach Żywca. Jednak nie tylko ich można oglądać na żywieckich scenach, na Żywiecczyźnie dba się o to, by również młodzi artyści mogli pokazać się szerszej publiczności. Swoje sale (nie tylko na próby, ale również na koncerty) udostępniają im ośrodki kultury. Zapotrzebowanie na ich występy jest jednak dużo większe, stąd też bardzo popularne stają się występy początkujących artystów w miejscowych klubach.

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się pokazać swoją twórczość szerszej publiczności. Artyści z Żywca prezentują swoje dzieła plastyczne, fotograficzne oraz związane z nowymi trendami w kulturze. Popularna staje się również kultura uliczna. Można jedynie ubolewać nad faktem, że wciąż brakuje w tych działaniach wspólnego frontu, który spowodowałby powstanie żywieckiej sceny sztuki alternatywnej. Być może barierę tę przełamie nowa impreza kulturalna, która łączy w sobie dynamikę muzyki i ruchu, czyli „Hip Hop na Żywca”.

Reasumując, na Żywiecczyźnie istnieje wiele obszarów sztuki, które mają swoich reprezentantów, mogących pochwalić się niemałymi osiągnięciami. Odbywają się potężne imprezy, znane w całym kraju (jak choćby Tydzień Kultury Beskidzkiej, Żywieckie Suwakowanie, Festiwal Kwaśnicy, czy Męskie Granie). Istnieje też spora liczba konsumentów tej kultury. Na imprezach masowych z udziałem gwiazd pojawia się od kilku do kilkunastu tysięcy widzów. Dodatkowo nasze gminy odwiedzane są przez liczne grono turystów, którzy zawsze chętnie korzystają z proponowanej im oferty kulturalnej. Marzeniem jest to, by imprezy się nie dublowały, ale niestety nie jest to możliwe, gdyż w powiecie żywieckim jest 15 gmin, a letnich tygodni, kiedy mogą odbyć się imprezy plenerowe tylko osiem.

Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013