Kontakt

 Jak uzyskać aktualne informacje o ofercie kulturalnej?

Czernichów
Punkty informacji kulturalnej:
- przy Urzędzie Gminy Czernichów z siedzibą w Tresnej, ul. Żywiecka 2
(parter, pokój nr 5); czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.
tel. 33 866 13 25 wew. 103.

- przy Centrum Kultury w Międzybrodziu Bialskim, ul. Brodek 2 (I piętro).
czynne od trzeciego tygodnia czerwca do drugiego tygodnia września, w soboty i niedziele w godz. 10:30 - 13:30. tel. 33 444 69 17, e-mail: czernichow@kulturawzywcu.pl
Wybrane, bieżące informacje kulturalne znajdują się też na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy, na portalu www.czernichow.com.pl oraz w gazetce gminnej.

Milówka
Informacji kulturalnych udziela Gminny Ośrodek Kultury w Milówce, ul. Dworcowa 1
czynny w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 8.00-16.00, w czwartki w godz. 8.00- do 19.00
tel. 33 863 73 99, e-mail: milowka@kulturawzywcu.pl; e-mail: gok.milowka@interia.pl
Ważne wydarzenia kulturalne promuje się także poprzez tablice informacyjne, plakaty i zaproszenia, a także na stronie www.milowka.pl i w Urzędzie Gminy Milówka.

Radziechowy-Wieprz
Punkt Informacji kulturalnej przy Gminnym Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz, 

Adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy
Tel. 33 860-15-79, e-mail: rw@kulturawzywcu.pl;

e-mail: gckpt@radziechowy-wieprz.pl, mwiezik@radziechowy-wieprz.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00 (biuro).
Wybrane bieżące informacje kulturalne umieszczane są w domach ludowych w Radziechowach, Wieprzu, Juszczynie, Bystrej i Przybędzy oraz w Urzędzie Gminy w Wieprzu. Można się o nich także dowiedzieć z plakatów i materiałów promocyjnych na tablicach informacyjnych rozmieszczonych w gminie, za pośrednictwem gazetki informacyjnej „Nasza Gmina” lub na stronie www.radziechowy-wieprz.pl.

Świnna
Informacji kulturalnych udziela Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej, ul. Wspólna 13
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, jak również w godzinach późniejszych,
w ramach organizowanych zajęć cyklicznych.
Tel. 33 863 80 71, e-mail: swinna@kulturawzywcu.pl; e-mail: gok@gokswinna.ig.pl
Wybrane informacje kulturalne zamieszczane są też w Informatorze Gminy Świnna, na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej: www.gokswinna.ig.pl i w Urzędzie Gminny.

Żywiec
Punkt Informacji kulturalnej przy Centrum Informacji Kulturalno-Turystycznej, ul. Zamkowa 2 (oficyny Starego Zamku).
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, w soboty w godz. 9:00 - 15:00.
Tel. 33 861 43 10, e-mail: zywiec@kulturawzywcu.pl; e-mail: it@mosir-zywiec.pl.

Ponadto Informacji kulturalnych udzielają:
1. Miejskie Centrum Kultury, Al. Wolności 4
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, tel. 33 475-11-60, e-mail: mck@mck.zywiec.pl

2.Muzeum Miejskie w Żywcu, ul. Zamkowa 2.
Czynne od wtorku do piątku w godz. 9:00-15:00, soboty i niedziele od godz. 10:00-16:00.
Tel. 33 861 21 24, e-mail: muzeumzywiec@interia.pl

3.Żywiecka Biblioteka Samorządowa, ul. Kościuszki 5.
Czynne w poniedziałek w godz. 10:00-18:00, od wtorku do piątku w godz. 08:00-18:00, w sobotę od 08:00-15:00. Tel. 33 475 13 50, e-mail: biblioteka@zywiec.pl

Informacje o ważniejszych imprezach kulturalnych można też znaleźć na plakatach na tablicach i słupach informacyjnych, w prasie lokalnej i regionalnej, na stronach www.zywiec.pl, www.mck.zywiec.pl, www.muzeum-zywiec.pl, www.biblioteka-zywiec.pl oraz w Urzędzie Miasta, można je uzyskać za pośrednictwem info-kiosków.

Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013