Drewniana dzwonnica w Czernichowie

Czernichów, Data: 2011-10-12 12:03


Drewniana dzwonnica w Czernichowie stoi obok murowanej kamiennej kaplicy z XVIII wieku. Dzwonnica ma konstrukcję słupową. Jeden z ważniejszych obiektów architektury sakralnej na Żywiecczyźnie.

Zlokalizowana jest w centrum wsi przy drodze relacji Żywiec - Kraków obok murowanej kapliczki z XVIII wieku. Data powstania nie jest znana . Miejscowi twierdzą, że z XVIII wieku. Konstrukcja słupowa, kwadratowa, ściany pochyłe. Podzielona daszkiem na dwie kondygnacje. Nakrycie namiotowe z latarnią, gontowe. XVIII-wieczny dzwon zabrali Niemcy w 1941 r. Mieszkaniec Czernichowa Jan Nowak z wysiedlenia przesłał pocztą połamany dzwon do matki w Czernichowie. Po wojnie w 1948 roku ze złomu tego odlano nowy dzwon istniejący do dziś. W 1980 roku dzwon zamilkł. W 1990 roku przeniesiono go na wieżę w nowo wybudowanym kościele. Po remoncie dzwonnicy w 2004 roku powrócił na dawne miejsce, lecz dotąd milczy.

 

Dane adresowe

WojewództwoŚląskie
PowiatŻywiecki
GminaCzernichów
MiejscowośćCzernichów


Zobacz galerię


historyczne, sakralne, zabytki
Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013